Công tắc hẹn giờ ES 316

ES 316 là bộ công tắc hẹn giờ lập trình điện tử thông minh được thiết kế chuyên dụng  gắn…